Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 26 lutego 2019

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Efektywny kierownik w administracji publicznej. Rola, zadania, podejście 25-26 lutego 2019 09:00 - 15:30 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: Rachunkowość budżetowa 25-26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dowody osobiste oraz zmiany w zakresie ewidencji ludności 26 lutego 2019 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020 26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Bezpieczne zawieranie umów w praktyce samorządowej 26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Podatki w instytucjach kultury zmiany w podatku pit i vat na 2019 r. 26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość 26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wywiad środowiskowy - podstawowe narzędzie dowodowe w sprawach z zakresu pomocy społecznej prawidłowe przeprowadzenie i sporządzenie wywiadu i jego wpływ na rozstrzygnięcie sprawy administr 26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami –aspekty efs i efrr 26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Omówienie zmian w ustawie o związkach zawodowych 26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych