Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 22 listopada 2018

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego 15 listopada 2018
16 listopada 2018
21-22 listopada 2018
10:00 - 15:00
09:00 - 14:00
10:00 - 15:00
Wrocław zobacz szczegóły
Kurs specjalisty postępowania administracyjnego po nowelizacji kpa - jej skutki prawne i co oznacza w praktyce 22-23 listopada 2018 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. po nowelizacji obowiązującej od dnia 1.01.2018 22 listopada 2018 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych z programów ministra kultury i dziedzictwa narodowego 22 listopada 2018 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Wprowadzanie organizacji ruchu na drodze. Prawo, praktyka i organizacja. 22 listopada 2018 09:30 - 15:30 Wrocław zobacz szczegóły
Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji za 2018/2019 rok [...]. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem [...] 22 listopada 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy 22 listopada 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Środki trwałe w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych z uwzględnieniem klasyfikacji środków trwałych 22 listopada 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie w związku z postępowaniami dot. usuwania drzew i krzewów [...] 22 listopada 2018
23 listopada 2018
10:00 - 15:00
09:00 - 14:00
Katowice zobacz szczegóły
Trudności związane z publicznym transportem zbiorowym 22 listopada 2018 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych