Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 21 listopada 2018

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego 15 listopada 2018
16 listopada 2018
21-22 listopada 2018
10:00 - 15:00
09:00 - 14:00
10:00 - 15:00
Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: Nowelizacja z 22.03.2018 r. Ustawy o ochronie praw lokatorów. Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów (...) 20-21 listopada 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie w związku z postępowaniami dot. usuwania drzew i krzewów [...] 20 listopada 2018
21 listopada 2018
10:00 - 15:00
09:00 - 14:00
Wrocław zobacz szczegóły
Wprowadzanie organizacji ruchu na drodze. Prawo, praktyka i organizacja. 21 listopada 2018 09:30 - 15:30 Katowice zobacz szczegóły
Wybrane nowości w regulacjach prawnych zaprojektowanych przez ministerstwo edukacji narodowej na 2019 rok 21 listopada 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zasady tworzenia i zmiany regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w samorządzie 21 listopada 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: zarządca nieruchomości 21 listopada 2018
23 listopada 2018
28 listopada 2018
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Podstawy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre 21 listopada 2018 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 listopada 2018 10:00 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Inwestor zagraniczny w gminie – wyzwania dla samorządu. Od pierwszego kontaktu po opiekę nad projektem inwestycyjnym. Kulturowe uwarunkowania prowadzenia biznesu 21 listopada 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych