Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 28 września 2018

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Rachunkowość i sprawozdawczość placówek oświatowych w 2018 r. 28 września 2018 09:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości, roszczenia, umowy dzierżawy na drogi wewnętrzne. Wzory umów i dokumentów, pism procesowych. 28 września 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 28 września 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych – nowe obowiązki gmin 28 września 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Specustawa mieszkaniowa. Nowe regulacje prawne dla gmin związane z wejściem w życie przepisów ustawy […] z dnia 5 lipca 2018 r. 28 września 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Postępowanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości w ujęciu praktycznym 28 września 2018 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz omówienie planowanych zmian w drukach ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 28 września 2018 10:00 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy w instytucjach administracji publicznej 28 września 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Procedura postępowania administracyjnego w odniesieniu do administracji budowlanej oraz gospodarki nieruchomościami 28 września 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady w związku z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji rady 28 września 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych