Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 25 września 2018

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. zamówień publicznych 21 września 2018
25 września 2018
9 października 2018
12 października 2018
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Zrozumieć podatek vat Krok po kroku (48 godzin) 6 dniowy kurs dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian. 25-26 września 2018
16-17 października 2018
15-16 listopada 2018
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
Katowice zobacz szczegóły
Rejestr instytucji kultury. Jak prawidłowo prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową 25 września 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 25 września 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Praktyczne aspekty pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie 25 września 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej 25 września 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Prawo wodne naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego w świetle nowej ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (data wejścia w życie 1 stycznia 2018 r.). 25 września 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs specjalista ds. VAT 25-26 września 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Etyka normatywna, kultura słowa, aspekty psychospołeczne w kontroli wewnętrznej w administracji publicznej 25 września 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym – egzekucja administracyjna 25 września 2018 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych