Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 28 sierpnia 2018

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Jednostka samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowo- administracyjnym. Aspekty prawne i praktyka 28 sierpnia 2018 9:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Protokół dyplomatyczny i etykieta w pracy urzędu. Teoria i praktyka 28 sierpnia 2018 09:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Konkurencyjne ponoszenie wydatków w projektach UE 28 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem nowelizacji kpa. Warsztaty 28 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Redagowanie strony WWW instytucji publicznych 28 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań 28 sierpnia 2018 10:00 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Rachunkowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ uchwały naczelnego sądu administracyjnego II FPS 3/16 z dnia 19 grudnia 2016r. (...) 28 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Badanie i ocena ofert w ramach procedury klasycznej i odwróconej w trybie przetargu nieograniczonego. Elektronizacja zamówień. Przebieg postępowania z użyciem komunikacji elektronicznej 28 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Uchwała budżetowa 2019 r. i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 28 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ochrona danych osobowych dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości 28 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych