Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 27 sierpnia 2018

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Jednostka samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowo- administracyjnym. Aspekty prawne i praktyka 27 sierpnia 2018 09:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Ochrona danych osobowych dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości 27 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem nowelizacji kpa. Warsztaty 27 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Konkurencyjne ponoszenie wydatków w projektach UE 27 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Ponaglenie, milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone w postępowaniu administracyjnym jako instrumenty realizacji zasady szybkości i prostoty postępowania 27 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Faktury VAT w 2018 r. 27 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dochodów, wydatków i rozliczeń podatku vat po centralizacji 27 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu pracowników 27 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych (tzw. Uchwała reklamowa) 27 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa w 2018 r. z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych 27 sierpnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych