Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 25 kwietnia 2018

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Rachunkowość budżetowa od podstaw (56 godzin) krok po kroku (40 godzin) 28 marca 2018
30 marca 2018
6 kwietnia 2018
13 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018
25 kwietnia 2018
27 kwietnia 2018
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Służba przygotowawcza 16 kwietnia 2018
23 kwietnia 2018
25-27 kwietnia 2018
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Zbieranie, ocena i wymiana informacji, formatowanie komunikatów o zdarzeniach CBRN w krajowym systemie wykrywania skażeń i alarmowania zgodnie z normą ATP-45D 24 kwietnia 2018
25 kwietnia 2018
09:00 - 15:15
09:00 - 14:15
Katowice zobacz szczegóły
Protokół dyplomatyczny i etykieta w pracy urzędu. Teoria i praktyka 25 kwietnia 2018 09:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 25 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 25 kwietnia 2018 10:00 - 14:30 Częstochowa zobacz szczegóły
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2018. Aspekty socjalne, prawne, podatkowe w sferze budżetowej i podmiotach gospodarczych z udziałem gminy 25 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Podziały nieruchomości 25 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Dotacje podręcznikowe oraz bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019. 25 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Obowiązkowe zmiany statutów, regulaminów organizacyjnych i uchwały proceduralnych w jednostkach samorządowych (szkolenie warsztatowe) 25 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych