Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 23 kwietnia 2018

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Służba przygotowawcza 16 kwietnia 2018
23 kwietnia 2018
25-27 kwietnia 2018
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Praktyczna ochrona danych osobowych po wejściu rodo 2018 23 kwietnia 2018 09:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Przygotowanie do kontroli wewnętrznej dotyczącej przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych w administracji publicznej 23 kwietnia 2018 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego 23 kwietnia 2018 09:30 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych 23 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska 23 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie prowadzone na podstawie art. 234 i art. 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dz. U. Z 2017 r. Poz. 156 23 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Aktualne problemy i nieprawidłowości w rachunkowości gmin i powiatów oraz ich jednostek i zakładów budżetowych w 2018 roku 23 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Instytucje kultury - „rachunkowość, plan kont, majątek - w 2018 roku” 23 kwietnia 2018 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych