Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Aktualne problemy dotacji udzielanych z budżetu JST dla klubów sportowych – rozliczanie i kontrola wykorzystania dotacji oraz udzielanie dotacji na zadania roku 2018

Program

1. Istota dotacji udzielanych na zadanie zlecone celu publicznego na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych.
2. Źródła prawa dotacyjnego – w tym dotacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 11-19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacji z ustawy o sporcie.
3. Procedura udzielania dotacji według ustawy o działalności pożytku publicznego:
a) Ogłoszenie o konkursie ofert (jakie ogłoszenie, takie oferty),
b) Tryb konkursowy, analiza i wybór ofert, pozycja prawna komisji konkursowej,
c) Procedura udzielania dotacji w trybie bezkonkursowym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego.
4. Umowa o dotację – znaczenie poszczególnych zapisów, dopuszczalność zmiany lub uzupełnienia ramowego wzoru umowy.
5. Wydatkowanie dotacji oraz nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji na zadanie zlecone przez JST (orzecznictwo sądów administracyjnych i GKO).
6. Rozliczanie dotacji oraz nieprawidłowości w zakresie sprawozdania z wykorzystania dotacji.
7. Odrębność dotacji dla klubów sportowych z ustawy o sporcie – treść uchwały prawa miejscowego, orzecznictwo, praktyczne stosowanie uchwały.
8. Dotacja dla klubu sportowego a dopuszczalność udzielania pomocy publicznej (dodatkowe wymagania prawne oraz konsekwencje ich naruszenia w uchwale lub w umowie).
9. Budżetowe uwarunkowania dotacji dla klubów sportowych, w tym ich zapis w budżecie i klasyfikacja.
10. Ustawowe oraz umowne przesłanki powstania obowiązku zwrotu dotacji przez klub sportowy. Dochodzenie zwrotu dotacji do budżetu. Postępowanie dowodowe, uzasadnienie decyzji o zwrocie dotacji. Zasady udzielania ulg w zakresie zapłaty zwrotu dotacji. (Wzory dokumentów)
11. Zasady i zakres odpowiedzialność udzielającego dotację i dysponującego środkami z dotacji.
12. Podsumowanie.


rozwiń pełny program

Ogólne informacje o szkoleniu:

  • Protokoły z kontroli NIK i RIO nadal wskazują na występowanie licznych nieprawidłowości w dotowaniu klubów sportowych z budżetów JST i w wykorzystaniu dotacji. O nieprawidłowościach i ich osądzaniu świadczy również orzecznictwo w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • Spotkanie umożliwi poznanie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla klubów sportowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego /…/ i ustawy o sporcie.
  • Przedstawione zostaną zasady zapewnienia w zapisach umowy gwarancji sfinansowania wkładu własnego beneficjenta dotacji oraz konsekwencje niedochowania takiego wymogu.
  • Przybliżone zostanie najnowsze orzecznictwo RIO i sądów administracyjnych dotyczące dotowania z budżetów JST klubów sportowych.
  • Przedstawione zostaną przykłady dobrych wzorów z praktyki w zakresie opracowania projektów uchwał o dotacjach z ustawy o sporcie.
  • Omówiony zostanie tryb dochodzenia zwrotu dotacji do budżetu JST.
  • Uczestników zapozna się z zasadami odpowiedzialności organu i beneficjenta za związane z dotacją naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy wydziałów merytorycznych z urzędów i starostw powiatowych - związanych z udzielaniem i rozliczeniem dotacji celowych, Skarbnicy JST, audytorzy i kontrolerzy wewnętrznych w JST, osoby z Klubów sportowych i z ich obsługi księgowej zajmujących się opracowaniem oferty i rozliczeniem dotacji celowej.

Informacje o wykładowcy

administratywista, od 1990 r. szkoli  administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publicznych i określonych dziedzin administracji (w tym prawo oświatowe). Jest autorem licznych publikacji, w tym piętnastu książkowych, z tematyki finansów publicznych i gospodarki finansowej samorządów. Z tematu dotacji oświatowych szkoli od 2000 r. 

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych