Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego 11-12 grudnia 2017
20 grudnia 2017
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Prawników Samorządowych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 18 grudnia 2017 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
PIT za 2017 rok oraz nowelizacja PIT od 01.01.2018 roku 18 grudnia 2017 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Instrukcja kancelaryjna – szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w urzędzie 18 grudnia 2017 09:30 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Prawo geodezyjne i kartograficzne z uwzględnieniem aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków 18 grudnia 2017 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości. Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminne organy podatkowe – praktyczne zagadnienia 18 grudnia 2017 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2017. 18 grudnia 2017 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Prawo wodne. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego w świetle nowej ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (data wejścia w życie 1 stycznia 2018 r.). 18 grudnia 2017 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Rozliczanie dotacji podręcznikowej w 2017 r. Ewidencjowanie, gospodarowanie i rozliczanie środków finansowych wydatkowanych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 18 grudnia 2017 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika 18 grudnia 2017 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych