Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Promocja wydarzeń kulturalnych i artystycznych 28 czerwca 2019 09:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 28 czerwca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w 2019 r. oraz wyłonienie operatorów transportu drogowego 28 czerwca 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Inwentaryzacja w JST w praktyce - przeprowadzenie inwentaryzacji, najczęściej popełniane błędy, dokumentacja w kontekście nowych przepisów o kśt i progu 10.000 zł 28 czerwca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nadzór nad stowarzyszeniami 28 czerwca 2019 10:00 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 1 lipca 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej 1 lipca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Ostatnie zmiany kodeksu cywilnego - skrócenie terminu przedawnienia roszczeń - ich wpływ na likwidację zaległości w dochodach skrabu państwa realizowanych przez powiaty i gminy ... 1 lipca 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2-4 lipca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 2 lipca 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych