Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Specjalista ds. finansowych 

Specjalista ds. finansowych
(kadry i płace, umowy cywilnoprawne i faktury)
Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
-  prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, akt personalnych oraz obsługa kadrowa pracowników,
-  naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac,
-  sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych w Płatniku,
-  ewidencja i rozliczanie czasu pracy, naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności,
-  przygotowywanie i obsługa umów cywilnoprawnych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi – ZUS, US,
-  wystawianie faktur, w tym kontakt telefoniczny z klientami,
-  rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE,
-  monitoring finansowy kosztów, przygotowywanie analiz i zestawień finansowych w tym zakresie.

Wymagania:
-  minimum  3-letnie udokumentowane doświadczenie na samodzielnym stanowisku ds. kadr i płac,
-  praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych,
-  umiejętność prowadzenia rozliczeń z ZUS (znajomość programu Płatnik),
-  znajomość przepisów dot. podatku VAT, doświadczenie w wystawianiu faktur VAT.
-  biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
-  samodzielność i doskonała organizacja pracy,
-  rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań,
-  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
-  mile widziane doświadczenie w pracy na programach: FAKT, SAP.
-  mile widziane doświadczenie z zakresu dokumentowania wydatków i rozliczania projektów unijnych oraz pomocy publicznej,
-  mile widziane doświadczenie we współpracy i/lub realizacji przedsięwzięć na rzecz administracji publicznej.

Oferujemy:
-  interesującą i odpowiedzialną pracę,
-  formę współpracy ustaloną według indywidualnych preferencji, w tym umowę o pracę,
-  współpracę z wiarygodną instytucją,
-  możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL:
-  jest ośrodkiem regionalnym największej polskiej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności w Polsce (jednym z 12 oddziałów regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej),
-  realizuje przede wszystkim usługi szkoleniowe, doradcze oraz projekty na rzecz administracji samorządowej (urzędy miast, gmin i powiatów),
-  jest stabilną organizacją, działa na terenie województwa śląskiego i prowadzi biuro w centrum Katowic od 26 lat, zatrudnia kilkanaście osób,
-  obsługuje klientów na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV.
 
Zainteresowanych Kandydatów prosimy o dołączenie do CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."