Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Rekrutacja wykonawców szkoleń do 18 marca 2019 r.

Rekrutacja dotyczy projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem realizacji zamówienia jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami świadczonych w 8 miastach na Śląsku.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:
Wykonawcy usług przeprowadzenia 114 dni szkoleń w ramach 46 zadań w trzech obszarach tematycznych dla 470 pracowników/-czek 8 urzędów gmin – Partnerów Projektu i ich jednostek wraz z przygotowaniem oraz dostarczeniem materiałów szkoleniowych i piśmienniczych dla wszystkich uczestników.

Główne zadania:
Szkolenia specjalistyczne obejmujące tematykę prawną związaną z obszarem podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami oraz szkolenia ogólne, w tym dotyczące zagadnień horyzontalnych, przekładające się na poprawę obsługi przedsiębiorców i łatwiejszy dostęp do informacji publicznej. Dzięki planowanym szkoleniom specjalistycznym i ogólnym pracownicy będą lepiej przygotowani do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców i mieszkańców. Rezultaty projektu to podniesienie kompetencji kadr 8 urzędów JST – Partnerów Projektu.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 18 marca 2019 r. do godziny 15.00

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz osób
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Zapytanie ofertowe
Harmonogram


Wybór wykonawcy w zakresie:
Zadania nr 3, 4, 6, 9, 11, 13, w zakresie szkoleń z podatków i opłat lokalnych
Zadania nr 2, 6, 11 w zakresie szkoleń z zarządzania nieruchomościami
Zadania nr 5 w zakresie szkoleń ogólnych
Nr postępowania: POWER_2.18_ŚL/03/2019
Załącznik- Zestawienie wykonawców

Wybór wykonawcy w zakresie:
Zadania nr 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14 w zakresie szkoleń z podatków i opłat lokalnych
Nr postępowania: POWER_2.18_ŚL/03/2019
Załącznik - Zestawienie wykonawców

Wybór wykonawcy w zakresie:
Wybór wykonawcy w zakresie szkoleń ogólnych: Zadania nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7
Nr postępowania: POWER_2.18_ŚL/03/2019
Załącznik - Zestawienie wykonawców

Wybór wykonawcy w zakresie:
Wybór wykonawcy w zakresie szkoleń ogólnych: Zadania nr: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 w zakresie szkoleń z zarządzania nieruchomościami.
Nr postępowania: POWER_2.18_ŚL/03/2019
Załącznik - Zestawienie wykonawców
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja wykonawców szkoleń do 14 lutego 2019 r.
Rekrutacja dotyczy projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Celem realizacji zamówienia jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami świadczonych w 8 miastach na Śląsku.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia 114 dni szkoleń w ramach 3 zadań w trzech obszarach tematycznych dla 470 pracowników/-czek 8 urzędów gmin – Partnerów Projektu i ich jednostek wraz z przygotowaniem oraz dostarczeniem materiałów szkoleniowych i piśmienniczych dla wszystkich uczestników.
 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 14 lutego 2019 r. do godziny 15.00


Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Doświadczenie - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Harmonogram

Zapytanie ofertowe POWER_2.18
Wyjaśnienia

Wyjaśnienia_2
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rekrutacja wykonawców szkoleń do 21 stycznia 2019 r.

Rekrutacja dotyczy projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem realizacji zamówienia jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami świadczonych w 8 miastach na Śląsku. Grupę docelową stanowią Miasta: Chorzów, Czeladź, Mikołów, Pszczyna, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski i Zawiercie.

 

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

Wykonawcy usług przeprowadzenia 114 dni szkoleń w ramach realizacji projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego” w trzech obszarach tematycznych dla 470 pracowników 8 urzędów gmin i ich jednostek województwa śląskiego wraz z przygotowaniem oraz dostarczeniem materiałów szkoleniowych i piśmienniczych dla wszystkich uczestników.


Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 21 stycznia 2019 r. do godziny 15.00


Dokumenty do pobrania (format PDF):
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz usług 
Załącznik  nr 3 - Doświadczenie - Wykaz usług
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Harmonogram
Zapytanie ofertowe POWER 2.18

 

Dokumenty do pobrania (format WORD/EXCEL):
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik  nr 3 - Doświadczenie - Wykaz usług
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Harmonogram
Zapytanie ofertowe POWER 2.18