Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Informacje nt. szkoleńSzanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy Państwu terminy szkoleń które odbywają się w ramach projektu: Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty, który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.02.10.00-00- 7014/17 realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Szkolenia na terenie województwa śląskiego:

Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych
- 28 – 31 maja (Katowice),
- 12 – 14 czerwca (Katowice),
- 2 – 6 lipca (wyjazdowe).

Umiejętności uczenie się - nauczanie eksperymentalne i doświadczanie. Poziom Szkoły Podstawowej kl. I – III
- 7 – 9 czerwca (Katowice),
- 17 – 19 czerwca (Katowice),
- 24 – 26 czerwca (Wyjazdowe),
- 26-28 sierpień 2019 (Wyjazdowe).

Kompetencje cyforwe (TIK) - WOLNE MIEJSCA!
- 19 – 24 lipca (Wyjazdowe),
- 22 – 24 sierpnia (Katowice),
- 27 – 29 września (Katowice).

Szkolenia na terenie województwa dolnośląskiego:

Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych - WOLNE MIEJSCA!
- 8 – 11 sierpnia (Wrocław),
- 29 sierpnia do 1 września (Wrocław).

Postawy - innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa. Poziom Szkoły Podstawowej kl. IV – VIII
- 6 – 8 czerwca (Wrocław),
- 26 – 28 czerwca (Wrocław),
- 15 – 17 lipca (Wrocław),
- 18 – 20 września (Wrocław)

Jednocześnie informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do zgłaszenia się!