Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Wybierz projekt

Formularz kontaktu

Zapraszamy do skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć w możliwie najkrótszym czasie.

Projekty w trakcie realizacji

Cele i opis projektu

Miło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została wybrana w trybie konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą RPO WSL- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do realizacji projektu „Własna firma szansą na pracę”.

Projekt jest realizowany w ramach działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania 7.3.3. Promocja zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem głównym projektu jest uruchomienie na terenie woj. śląskiego działalności gospodarczych przez 30 osób (13 Kobiet i 17 Mężczyzn), powyżej 50 r.ż., bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w jednym z 11 śląskich powiatów, w których sytuacja na rynku pracy jest relatywnie najtrudniejsza (pow. Bytom, pow. Piekary Śląskie, pow. Siemianowice Śląskie, pow. Świętochłowice, pow. będziński, pow. zawierciański, pow. Sosnowiec, pow. żywiecki, pow. częstochowski, pow. kłobucki, pow. myszkowski). Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która posiadała zarejestrowaną działalność w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu

 
Obszar realizacji projektu: województwo śląskie.
Termin realizacji projektu: 01.09.2016- 30.04.2018.

 

Bieżące artykuły

Rozpoczęcia rekrutacji do projektu
16 LISTOPADA 2016 R.- ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU “WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA PRACĘ”.
Więcej informacji na stronie projektu www.firma.okst.pl
zobacz więcej
Działania zaplanowane w projekcie
Planujemy realizację następujących działań w projekcie:
  • Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej
  • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 22700,00 zł, dodatkowo wkład własny Uczestników projektu w wysokości 10% dotacji)
  • Wsparcie pomostowe w formie finansowej i szkoleniowo- doradczej
  • Wsparcie finansowe na realizację dodatkowych szkoleń/kursów zawodowych (zgodnych ze ścieżką zawodową opracowaną z doradcą zawodowym).
zobacz więcej