Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Szanowni Państwo,

Od 6 listopada 2013 r. działa przy Ośrodku Śląskie Forum Pomocy Społecznej, które skupia osoby zajmujące się sprawami pomocy społecznej w gminie i powiecie. Członkowie Forum będą spotykać się min. 5 razy w roku na szkoleniach połączonych z dyskusją i wymianą doświadczeń.

Zachęcam tych z Państwa, którzy jeszcze nie zgłosili swojego akcesu do Forum, do rozważenia przystąpienia do tego gremium. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją mailem lub faxem do Ośrodka.

Śląskie Forum Pomocy Społęcznej jest jednym z 70 forów, które działają w strukturach naszej Fundacji w całej Polsce i jednym z 7, które działają przy naszym Ośrodku. Forum będzie służyć podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności pracowników zajmujących się pomocą społeczną, będzie stanowić też wymianę doświadczeń i informacji między członkami Forum.