Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Dolnośląskim Forum Skarbników.
Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 26 listopada we Wrocławiu (zob. ofertę).

Planujemy aby celem Forum było podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących finansami w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.
Mamy również nadzieję, że dzięki  aktywności członków, Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego w zakresie finansów publicznych.

Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.
Na stronie znajdziecie Państwo również projekt statutu.