Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, serdecznie zachęcam wszystkie osoby pełniące funkcje Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach do zainteresowania się inicjatywą powołania Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych przy Ośrodku. Podobnie jak ponad 70 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, powołane Forum będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Członkostwo w Forum  pozwala poszerzyć fachową wiedzę, doskonalić umiejętność osób zajmujących się ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji, poprzez działalność szkoleniową, konsultacyjną oraz wzajemne wspieranie się członków Forum.

Korzyści płynące z przystąpienia do Forum: sami Państwo decydujecie o tematyce spotkań i zapraszaniu specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Przystąpienie do Forum stwarza członkom wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń, rozwijania umiejętności oraz szkoleń. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Celem działania Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych jest doskonalenie sprawności działania instytucji z obszaru Ochrony Danych Osobowych poprzez:
  • działalność szkoleniową,
  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
  • dyskusje problemowe,
  • konfrontację praktycznych możliwości realizacji zadań z obowiązującymi normami prawnymi oraz wnioskowanie zmian do odpowiednich organów,
  • opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych,
  • doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją.

Na pierwszym spotkaniu forum planowanym 3 kwietnia 2019 r. zostanie wybrany zarząd Forum, ustalona składka członkowska, statut Forum oraz kierunki działania. Chcemy zaproponować członkom, aby w każdym kwartale odbywało się min. 1 spotkanie, a kwartalna składka członkowska wyniosła ok. 350 zł. Wysokość proponowanej składki jest bardzo korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do czynnego udziału w Forum. W załączeniu i  na stronie internetowej naszego Ośrodka www.okst.pl zamieszczamy deklarację, której wypełnienie i przesłanie będzie świadczyło o Państwa zainteresowaniu planowaną inicjatywą, projekt statutu Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych oraz dodatkowe informacje na temat Forum. W zakładce „Fora” znajdziecie Państwo informacje na temat innych forów branżowych działających przy naszym Ośrodku.

Osobą do kontaktu jest Magdalena Berger - Koordynator Forum. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny: 32 206 98 4 w. 25 , kom. 722 152 217; e-mail: magdalena.berger@okst.pl.

Licząc na Państwa zainteresowanie powoływanym Forum łączę wyrazy szacunku i poważania.

Marlena Moliszewska – Gumulak
Dyrektor Ośrodka