Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby pełniące funkcje Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach do zainteresowania się inicjatywą powołania kolejnego branżowego forum przy Wrocławskiej Filii Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach – Dolnośląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych.
 
Fora Samorządowe działające przy Ośrodku to unikalna propozycja Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dotycząca sposobu kształcenia pracowników administracji samorządowej. Dolnośląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych, podobnie jak ponad 70 forów istniejących przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości prawnej.

Celem Forum będzie: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego. 
 
Spotkania będą odbywały się cyklicznie, a każde z nich będzie poświęcone dyskusji na tematy, które każdorazowo będą wybierali członkowie Forum. Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani będą eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych. Spotkania Forum będą również okazją do integracji pracowników współpracujących z organizacjami pozarządowymi na terenie całego województwa dolnośląskiego, a nie tylko na małym obszarze. 
 
Na pierwszym spotkaniu forum planowanym 5 grudnia 2018 r. zostanie wybrany zarząd Forum, ustalona składka członkowska oraz kierunki działania. Chcemy zaproponować członkom, aby w każdym kwartale odbywało się min. 1 spotkanie, a kwartalna składka członkowska wynosiła około 300 zł. Wysokość proponowanej składki będzie również bardzo korzystna dla przystępującej instytucji w stosunku do innych konkurencyjnych ofert szkoleniowych.