Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

11 czerwca 2018 roku powołane zostanie Wielkopolskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

Celem Forum będzie: podnoszenie poziomu wiedzy,  doskonalenie działania osób zajmujących się zajmujący się zagadnieniami gospodarki przestrzennej oraz gospodarką nieruchomościami poprzez działalność: szkoleniową, konsultacyjną oraz wzajemne wspieranie się członków Forum dzięki wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. 
 
Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego w zakresie planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.
 
Forum będzie działało na podstawie przyjętego uchwałą statutu i na pierwszym spotkaniu wybierze zarząd oraz ustali częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. Chcemy zaproponować członkom, aby w każdym kwartale odbywało się min. 1 spotkanie, a kwartalna składka członkowska wyniosła ok. 300 zł. Wysokość proponowanej składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych.
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do  udziału w Wielkopolskim Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.
Deklarację członkostwa można znaleźć w zakładce Dokumenty formalne.