Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kontakt 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Biuro w Katowicach

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl