Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów


Spotkanie Forum - 3 grudnia

Najbliższe spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów odbędzie się w dniu 3 grudnia. Podczas szkolenia omówiona zostanie działalność kontrolna rady i jej komisji (zob. ofertę). 

Powakacyjne spotkanie Forum

Najbliższe spotkanie Forum po wakacjach będzie poświęcone zmianom w oświacie samorządowej i odbędzie się w Mierzęcicach - zob. ofertę 

Podsumowanie spotkania Forum

Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów spotkało się w dniach 13-14 maja br., aby dyskutować na temat tzw. ustawy krajobrazowej i związanych z tym nowych zadań rad gmin. Rozmawiano o tzw. kodeksie reklamowym, którego uchwalenie powinno być zainicjowane przez rady gmin oraz o audycie krajobrazowym, który będzie miał wpływ na politykę przestrzenną gminy. Uzgodniono także, że kolejne spotkanie Forum odbędzie się w dniach 30 września- 1 października 2016 r. i będzie poświęcone zagadnieniom budżetu samorządowego. 

Spotkanie Forum - 13-14 maja

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w ramach Ślaskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, które odbędzie się w terminie 13-14 maja w Miasteczku Westernowym Twinpigs w Żorach. Tematem przewodnim będzie "Ustawa krajobrazowa – nowe kompetencje dla rad gmin" (zob. ofertę). 

Pierwsze spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów w 2016 roku

W dniach 11-12 marca w Wiśle obradowało Forum. Członkowie przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015 (zob. sprawozdanie merytoryczne) oraz rozmawiali o polityce metropolitalnej oraz akcjach charytatywnych prowadzonych przez PCK. W drugim dniu tematem przewodnim była gospodarka wodno-ściekowa, a w szczególności taryfy stosowane w tym zakresie oraz procedura ich nadzorowania i zatwierdzania. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane w dniach 13-14 maja 2016 r. w Żorach, a członkowie Forum zapoznają się z założeniami tzw. Ustawy krajobrazowej. 

Spotkanie Forum

W dniach 11-12 marca odbędzie się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów na temat gospodarki wodno-ściekowej w JST (zob. ofertę). 

Spotkanie Forum

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum, które odbędzie się w dniach 11-12 marca 2016 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Wiśle. Tematem spotkania będzie "Gospodarka wodno-ściekowa w jednostkach samorządu terytorialnego" (zob. ofertę).

Spotkanie Forum

Najbliższe spotkania Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów odbędą się 24 października 2015 r. (zob. ofertę) oraz 7 listopada 2015 r. (zob. ofertę). 

Spotkanie Forum w Złotym Potoku

Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów obradowało w dniach 25-26 września 2015 r. W pierwszym dniu dyskutowano o wielu sprawach dotyczących działania rad, natomiast w drugim dniu podstawowym tematem była problematyka skarg, wniosków i petycji - procedury postępowania, obowiązkowych terminów, kontroli organów nadzoru w tym zakresie. Było też wiele pytań do Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego UW. Kolejne spotkanie Forum zostało zaplanowane na 24 października 2015 r. w Katowicach i będzie poświęcone Wieloletniej Prognozie Finansowej (zob. ofertę).

Spotkanie Forum Przewodniczących w Ustroniu

 W dniach 15-16 maja 2015 roku w Ustroniu odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. W pierwszym dniu członkowie Forum omawiali bieżące kwestie związane z funkcjonowanie Rad oraz rozmawiali o inicjatywach Przewodniczącego Forum Marka Palki.