Śląskie Forum Oświaty Samorządowej


Spotkanie Forum - 28 października

Zapraszamy Państwa na spotkanie Forum w dniu 28 października nt. nowelizacji systemu oświaty (zob. ofertę). 

Spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej i Śląskiego Forum Prawników Samorządowych w Raciborzu

W dniach 14-15 września 2016 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się spotkanie Forum Oświaty, w pierwszym dniu połączonego z Forum Prawników. Spotkanie otworzył Prezydent Raciborza Mirosław Lenk, który omówił działania miasta w zakresie oświaty. Głównym tematem spotkania w pierwszym dniu było przedstawienie zagadnień związanych z wdrażaniem ustawy o centrach usług wspólnych. W spotkaniu poza wykładowcą uczestniczyła także Pani Iwona Andruszkiewicz - wicedyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego. Udało się dzięki temu w dyskusji wyjaśnić wiele spraw związanych z planowanymi przez samorządy przekształceniami, a także omówić zakres przygotowywanych uchwał w tym zakresie. W drugim dniu członkowie Forum Oświaty dyskutowali o zmianach w oświacie - zarówno tych wprowadzonych w czerwcu w ustawie o systemie oświaty, jak i tych dopiero planowanych. Podczas spotkania Forum członkowie mieli też okazję podziwiać wiele atrakcji samego Raciborza - zwiedzili Zamek, bulwary nad Odrą, aquapark oraz lokalny browar. W drugim dniu mieli okazję zwiedzenia zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach. Jak zwykle przy okazji dwudniowych spotkań dyskusjom na temat problemów oświatowych nie było końca. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji spotkania i serdeczne przyjęcie należą się Raciborskiemu Starostwu Powiatowym. 

 

 

Powakacyjne spotkanie Forum

Najbliższe spotkanie Forum po wakacjach będzie poświęcone tworzeniu Centrów Usług Wspólnych o odbędzie się w Raciborzu - zob. ofertę

Spotkanie Forum - 17 czerwca

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Forum, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r. nt. "Centralizacja VAT w 2017 r. Nowe wyzwanie dla samorządowej oświaty" (zob. ofertę). 

Wiosenne spotkanie Śląskie Forum Oświaty Samorządowej w Ustroniu

W dniach 18-19 kwietnia 2016 r. w Ustroniu odbyło się kolejne spotkanie Forum. W pierwszym dniu tematem spotkania były zagadnienia związne z tworzeniem Centrów Usług Wspólnych oraz likwidacją tzw. zeas`ów. Zostały omówione procedury z tym związane oraz zaproponowane projekty uchwał w tej sprawie. Temat jest niezwykle ważny dla samorządów, bo wiele z nich sprawy oświaty powierzyło właśnie zespołom obsługującym placówki oświatowe. Ten temat był także dyskutowany w drugim dniu spotkania i Zarząd Forum zobowiązał się do przygotowania wraz z zainteresowanymi członkami jakiś wytycznych w tej sprawie. Ponadto w drugim dniu dyskutowano o tzw. godzinach karcianych i wielu innych drobnych kwestiach oświatowych. Uznano także, że kolejne spotkanie Forum powinno być poświęcone centralizacji VAT w jst od 2017 roku. 

Spotkanie Forum

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w ramach Forum. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia pod hasłem "Organizacja obsługi placówek oświatowych w formie centrum usług wspólnych - zadanie dla gmin i powiatów oraz inne bieżące zagadnienia zmian w prawie oświatowym" (zob. ofertę).

 
Śląskie Forum Oświaty Samorządowej wybrało Przewodniczącego Forum i Zarząd Forum na kadencję 2016-2018

W dniu 8 lutego 2016 roku członkowie Forum przyjęli sprawozdania merytoryczne (zob. sprawozdanie) i finansowe Forum za rok 2015. Na Przewodniczącego Forum wybrano Pana Marka Kurpisa, w tej kadencji samorządowej wicestarostę powiatu raciborskiego, który od 2004 r. nieprzerwanie sprawuje funkcję Przewodniczącego Forum. Wybrano także członków Zarządu, powierzając te funkcje osobom, które je sprawowały w poprzedniej kadencji Forum: Bogusławowi Adamczykowi -  dyrektorowi GZOSiP w Lyskach, Damianowi Moricowi – naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z Rydułtowych oraz Katarzynie Zychowicz – dyrektorowi ZEAS z Koziegłów.