Śląskie Forum Oświaty Samorządowej


Powakacyjne spotkanie Forum

Najbliższe spotkanie Forum po wakacjach będzie poświęcone tworzeniu Centrów Usług Wspólnych o odbędzie się w Raciborzu - zob. ofertę

Spotkanie Forum - 17 czerwca

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Forum, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r. nt. "Centralizacja VAT w 2017 r. Nowe wyzwanie dla samorządowej oświaty" (zob. ofertę). 

Wiosenne spotkanie Śląskie Forum Oświaty Samorządowej w Ustroniu

W dniach 18-19 kwietnia 2016 r. w Ustroniu odbyło się kolejne spotkanie Forum. W pierwszym dniu tematem spotkania były zagadnienia związne z tworzeniem Centrów Usług Wspólnych oraz likwidacją tzw. zeas`ów. Zostały omówione procedury z tym związane oraz zaproponowane projekty uchwał w tej sprawie. Temat jest niezwykle ważny dla samorządów, bo wiele z nich sprawy oświaty powierzyło właśnie zespołom obsługującym placówki oświatowe. Ten temat był także dyskutowany w drugim dniu spotkania i Zarząd Forum zobowiązał się do przygotowania wraz z zainteresowanymi członkami jakiś wytycznych w tej sprawie. Ponadto w drugim dniu dyskutowano o tzw. godzinach karcianych i wielu innych drobnych kwestiach oświatowych. Uznano także, że kolejne spotkanie Forum powinno być poświęcone centralizacji VAT w jst od 2017 roku. 

Spotkanie Forum

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w ramach Forum. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia pod hasłem "Organizacja obsługi placówek oświatowych w formie centrum usług wspólnych - zadanie dla gmin i powiatów oraz inne bieżące zagadnienia zmian w prawie oświatowym" (zob. ofertę).

 
Śląskie Forum Oświaty Samorządowej wybrało Przewodniczącego Forum i Zarząd Forum na kadencję 2016-2018

W dniu 8 lutego 2016 roku członkowie Forum przyjęli sprawozdania merytoryczne (zob. sprawozdanie) i finansowe Forum za rok 2015. Na Przewodniczącego Forum wybrano Pana Marka Kurpisa, w tej kadencji samorządowej wicestarostę powiatu raciborskiego, który od 2004 r. nieprzerwanie sprawuje funkcję Przewodniczącego Forum. Wybrano także członków Zarządu, powierzając te funkcje osobom, które je sprawowały w poprzedniej kadencji Forum: Bogusławowi Adamczykowi -  dyrektorowi GZOSiP w Lyskach, Damianowi Moricowi – naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z Rydułtowych oraz Katarzynie Zychowicz – dyrektorowi ZEAS z Koziegłów. 

Spotkanie Forum

Kolejne spotkanie Forum odbędzie się 14 marca. Dotyczyć będzie tematyki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (zob. ofertę). 

Kolejne spotkanie Forum

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Forum. Szkolenie nt. "Optymalizacji wydatków na zadania oświatowe" rozpocznie się o godz. 10.30 (zob. ofertę). Zapraszamy Państwa już na godz. 9.30 na spotkanie, podczas którego zostanie przyjęte sprawozdanie Zarządu za rok 2015 oraz odbędą się wybory Zarządu Forum na kolejną kadencję 2015-2017.