Śląskie Forum Oświaty Samorządowej


Spotkanie Forum - 20 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad dotowania jednostek oświatowych przez JST, które odbędzie się 20 kwietnia w Katowicach (zob. ofertę). 

Spotkanie Forum - 6 marca

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Forum w dniu 6 marca ba szkolenie pn. "Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli jako narzędzia optymalizacji wydatków w oświacie na rok szkolny 2017/2018 po nowelizacji przepisów prawa" (zob. ofertę). 

Śląskie Forum Oświaty Samorządowej spotkało się z kierownictwem Śląskiego Kuratorium Oświaty

Spotkanie z kierownictwem Śląskiego Kuratorium Oświaty miało na celu przybliżenie członkom Forum zmian w prawie oświatowym, tych już wprowadzonych i tych, które dokonają się i będą obowiązywać od przyszłego roku szkolnego. Była to doskonała okazja do wyjaśnienia, jak Kuratorium Oświaty będzie w praktyce w ramach nadzoru realizowało nowe, stojące przed nim zadania. Podczas spotkania omówione zostały kwestie: opiniowania arkuszy organizacyjnych przez nadzór pedagogiczny oraz ocena pracy dyrektora szkoły. Dyskutowano także na temat zadań, które czekają samorząd terytorialny po wprowadzeniu nowego prawa oświatowego. Z Kuratorium uczestniczyli w spotkaniu: Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Wicekurator Jacek Szczotka oraz kierownik Wydziału Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Anna Kij. Kierownictwo Kuratorium zadeklarowało chęć współpracy z Forum, a także pełną otwartość na rozwiązanie wszelkich zgłaszanych wątpliwości i pytań, które pojawiały się podczas spotkania. 

Spotkanie Forum - 28 października

Zapraszamy Państwa na spotkanie Forum w dniu 28 października nt. nowelizacji systemu oświaty (zob. ofertę). 

Spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej i Śląskiego Forum Prawników Samorządowych w Raciborzu

W dniach 14-15 września 2016 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się spotkanie Forum Oświaty, w pierwszym dniu połączonego z Forum Prawników. Spotkanie otworzył Prezydent Raciborza Mirosław Lenk, który omówił działania miasta w zakresie oświaty. Głównym tematem spotkania w pierwszym dniu było przedstawienie zagadnień związanych z wdrażaniem ustawy o centrach usług wspólnych. W spotkaniu poza wykładowcą uczestniczyła także Pani Iwona Andruszkiewicz - wicedyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego. Udało się dzięki temu w dyskusji wyjaśnić wiele spraw związanych z planowanymi przez samorządy przekształceniami, a także omówić zakres przygotowywanych uchwał w tym zakresie. W drugim dniu członkowie Forum Oświaty dyskutowali o zmianach w oświacie - zarówno tych wprowadzonych w czerwcu w ustawie o systemie oświaty, jak i tych dopiero planowanych. Podczas spotkania Forum członkowie mieli też okazję podziwiać wiele atrakcji samego Raciborza - zwiedzili Zamek, bulwary nad Odrą, aquapark oraz lokalny browar. W drugim dniu mieli okazję zwiedzenia zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach. Jak zwykle przy okazji dwudniowych spotkań dyskusjom na temat problemów oświatowych nie było końca. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji spotkania i serdeczne przyjęcie należą się Raciborskiemu Starostwu Powiatowym. 

Powakacyjne spotkanie Forum

Najbliższe spotkanie Forum po wakacjach będzie poświęcone tworzeniu Centrów Usług Wspólnych o odbędzie się w Raciborzu - zob. ofertę

Spotkanie Forum - 17 czerwca

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Forum, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r. nt. "Centralizacja VAT w 2017 r. Nowe wyzwanie dla samorządowej oświaty" (zob. ofertę).