Śląskie Forum Pracowników Kadr


Podsumowanie spotkania Śląskiego Forum Pracowników Kadr

6 – 7 marca 2017 r. odbyło się w Szczyrku – w Hotelu Meta**** kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr.
Tym razem spotkanie było połączone ze Śląskim Forum Sekretarzy co okazało się wyjątkowo owocne i pracowite. 

Spotkanie Forum - 6-7 marca

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie Forum, które odbędzie się w Szczyrku w dniach 6-7 marca. Tematyka szkolenia obejmować będzie zmiany w prawie pracy w pierwszej połowie 2017 r. (zob. ofertę). 

Agenda spotkania

Spotkanie Forum - listopad

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Forum, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada (zob. ofertę). 

Spotkanie Forum - wrzesień

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, które odbędzie się 29 września nt. "Potrącenia z wynagrodzeń po nowelizacji (od 8 września 2016 r.). Obsługa potrąceń komorniczych i urzędów skarbowych w świetle nowych przepisów" (zob. ofertę). 

Spotkanie Forum

 Zapraszamy na spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, poświęconemu problemom kadrowym związanym ze świadczeniami pieniężnymi, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2016 r. (zob. ofertę).