Zaproszenie na konferencję Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego
  • Drukuj
  • Email


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego, która odbędzie się  w sobotę 30 maja 2015 r. we Wrocławiu,  w Sali Sesyjnej Sejmiku Dolnośląskiego w Gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1. 

 

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Program konferencji:
10.00-10.15 Otwarcie konferencji, słowo wstępne
Barbara Zdrojewska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Marcin Smala, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
10.15-10.45 Samorząd terytorialny – wyzwanie cywilizacyjne
Sędzia Jerzy Stępień, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, współtwórca reformy samorządowej
10.45-11.15 Status prawny przewodniczącego organu stanowiącego w samorządzie terytorialnym
dr Rafał Budzisz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert w zakresie prawa samorządowego
11.15-11.25 Wręczenie nagród Lider Edukacji Samorządowej 2014
11.25-11.35 Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów - cele, zadania, korzyści
Bożena Ziemiańska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kamieniogórskiego, prezes Forum, Ewa Pytasz, koordynator Forum
11.35-12.00 Przerwa kawowa, poczęstunek
12.00-12.30 Strategia regionalna a Regionalne Programy Operacyjne
dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego
12.30-13.00 Badanie warunków życia i jakości usług publicznych jako podstawy kreowania polityki rozwoju lokalnego
dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski, ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
13.00-13.30 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową i planowanie wieloletnie – kompetencje organu stanowiącego JST
Lucyna Hanus, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
13.30-13.45 Dyskusja, podsumowanie konferencji
Od godz. 13.45 możliwość bezpłatnego zwiedzania Muzeum Narodowego we Wrocławiu dla uczestników konferencji

 

Zaproszenie do pobrania

Karta zgłoszeniowa