Zapraszamy na III Śląski Konwent Samorządowy


Wystąpienia publiczne i budowanie własnego wizerunku


SZKOLENIA

Jubileusz 25-lecia FRDL pod patronatem Prezydenta RP


Zapraszamy na bezpłatne seminarium


Złota Odznaka dla Ośrodka


Czas pracy i wynagrodzenia


Wszystkie aktualności


Kalendarium


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Ulgi w spłacie zobowiązań za gospodarowanie odpadami


Dotacje oświatowe


SZKOLENIA

Rozliczanie podróży służbowych


Dostęp do informacji publicznej


Zmiany w przepisach ustawy PZP


Pomoc materialna dla uczniów


Lista płac w 2014 roku


Wspólny projekt z Miastem Wrocław


SZKOLENIA

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowy


Wynajem sal we Wrocławiu


Lista płac w 2014 roku


Skuteczna i profesjonalna sprzedaż nieruchomości - Wrocław


Sprawozdanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej


SZKOLENIA

Katowice


Kasy fiskalne z uwzględnieniem najnowyszch zmian


Autentyczność znaków pieniężnych


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA