Bieżące problemy rachunkowości - 17.02


Kalendarium szkoleń


SZKOLENIA

Logowanie do Akademii


Nowe Śląskie Forum dot. współpracy JST z NGO


Wynajem sal


Wszystkie aktualności


Forum Współpracy z NGO w JST


Forum Sekretarzy


SZKOLENIA

Forum Prawników


Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Aktualności


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Oświaty Samorządowej


Szkolenia zamknięte


Forum Pracowników Kadr


Sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień 23.01


Zwrot nadpłat w podatkach i opłatach 24.01


SZKOLENIA

Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych 6-7.02


Sprawozdawczość JST za 2016 rok 31.01


Lider Edukacji Samorządowej


20.01 Audyt zamówień publicznych-zajęcia praktyczne


19.01 Aspekty kalkulacji taryf wodno-kanalizacyjnych


SZKOLENIA

26.01 Prawo pracy w 2017 roku


Wynajem sal we Wrocławiu


Prawo pracy w 2017 roku 06.02


Prawo budowlane, aktualny stan prawny 09.02


SZKOLENIA

Płaca minimalna pracowników i zleceniobiorców 06.02


Podatek dochodowy od osób fizycznych 20.01


Konsolidacja VAT


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


03.02 Dostęp do informacji publicznej w JST


26.01 Zdrowie publiczne-finansowanie i sprawozdawczość


SZKOLENIA

23.01 Dotacje oświatowe po zmianach prawa


30.01 Sprawozdawczość JST za 2016 r.