Wybory samorządowe


Kalendarium


SZKOLENIA

Lista płac w 2014 roku


Jubileusz 25-lecia FRDL pod patronatem Prezydenta RP


Złota Odznaka dla Ośrodka


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Szkolenia dla rad pedagogicznych


Pomoc publiczna. Nowe przepisy 2014-2020 i ich skutki dla gm


SZKOLENIA

Wydawanie decyzji administracyjnych


Decyzje dot. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami


Sprawy kadrowe nauczycieli


Szkolenia dla rad pedagogicznych


Wspólny projekt z Miastem Wrocław


SZKOLENIA

Lista płac w 2014 roku


Wynajem sal we Wrocławiu


Podatki i opłaty lokalne od 1.I.2015


Warunki i wymagania dotyczące aktywności kierowców i używani


Rozpoznawanie autentyczności dokumentów


SZKOLENIA

Punkt Konsultacyjny


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA