Przekazywanie, rozliczanie i kontrola dotacji


Podsumowanie III Śląskiego Konwentu Samorządowego


SZKOLENIA

Kalendarium


Jubileusz 25-lecia FRDL pod patronatem Prezydenta RP


Złota Odznaka dla Ośrodka


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Konferencja dla Beneficjentów RPO


Mediacje rodzinne i w pomocy społecznej


SZKOLENIA

Zmiany w przepisach ustawy PZP


Dotacje oświatowe


Ulgi w spłacie zobowiązań za gospodarowanie odpadami


Pomoc materialna dla uczniów


Lista płac w 2014 roku


Wspólny projekt z Miastem Wrocław


SZKOLENIA

Rewolucyjne zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych


Wynajem sal we Wrocławiu


Lista płac w 2014 roku


Ochrona praw konsumenta po zmianach w przepisach od 23 czerw


Autentyczność znaków pieniężnych


SZKOLENIA

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA