Kurs zarządców nieruchomości - II stopień od 4.04


Kalendarium szkoleń


SZKOLENIA

Logowanie do Akademii


Nowe Śląskie Forum dot. współpracy JST z NGO


Wszystkie aktualności


Stanowisko Forum w sprawie ustawy metropolitalnej


Forum Współpracy z NGO w JST


Forum Sekretarzy


SZKOLENIA

Forum Prawników


Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Aktualności


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Oświaty Samorządowej


Szkolenia zamknięte


Forum Pracowników Kadr


Zasady rachunkowości w instytucjach kultury 22.03


Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej 23.03


SZKOLENIA

Ewidencja ludności i dowody osobiste 3-4.04


Zasady określania wysokości dodatku mieszkaniowego 31.03


Lider Edukacji Samorządowej


28-30.03 Kurs: specjalista ds. kadrowych w JST


06.04 Skuteczna windykacja i eksmisja z lokali


SZKOLENIA

3-4.04 Praktyczne aspekty gospodarowania mieniem


Wynajem sal we Wrocławiu


Kurs zarządców nieruchomości II stopień od 04.04


Faktura VAT w 2017 r. warsztaty 24.03


SZKOLENIA

Zatrudnianie na podstawie umów zlecenia 04.04


Autoprezentacja, wystąpienia publiczne 22.03


Konsolidacja VAT


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


27-29.03 Kurs: specjalista ds. gospodarowania nieruch.


20-21.03 Ewidencja ludności i dowody osobiste


SZKOLENIA

21.03 Gospodarka kasowa w praktyce JST


22.03 KPA z uwzględnieniem projektowanych zmian