Jubileusz 25-lecia FRDL pod patronatem Prezydenta RP


Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem


SZKOLENIA

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Konkurs Filmowy


Złota Odznaka dla Ośrodka


Bezpłatne szkolenia - Mechanizmy Współpracy


Wszystkie aktualności


Kalendarium


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Specyfika VAT w JST zmiany w 2014 roku


Aktywny Bytom


SZKOLENIA

Rachunkowość stowarzyszeń i fundacji


Zaproszenie na konsultacje


Podręczniki szkolne w nowej formule


Wspólny projekt z Miastem Wrocław


SZKOLENIA

Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych


Wynajem sal we Wrocławiu


Rachunkowość instytucji kultury


Czas pracy w podmiotach leczniczych - Katowice


Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy


SZKOLENIA

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA