Kurs: Specjalista ds. rozliczeń VAT w JST 17-18.11 Katowice


Kalendarium szkoleń


SZKOLENIA

Logowanie do Akademii


Ośrodek Pańki - co dalej?


Wynajem sal


Wszystkie aktualności


Forum Sekretarzy


Forum Prawników


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Aktualności


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Oświaty Samorządowej


Szkolenia zamknięte


2.11 Nowelizacja prawa zamówień publicznych


Kurs: Nowe zasady rozliczania projektów UE


SZKOLENIA

7.11 Przetargi na nieruchomości publiczne w praktyce


4.11 Indywidualny program wychodzenia z bezdomności


Lider Edukacji Samorządowej


Kurs: specjalista ds. środków trwałych w jst od 2.11


27.10 Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecani


SZKOLENIA

26.10 Wizerunek urzędu


Wynajem sal we Wrocławiu


27.10 Opodatkowanie świadczeń pracowniczych


26.10 Jak prowadzić dokumentację medyczną


SZKOLENIA

Audyt dotacyjny


3.11 Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej


Konsolidacja VAT


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


16-18.11 Kurs: specjalista ds. środków trwałych w jst


27.10 Wizerunek urzędu


SZKOLENIA

27.10 Klasyfikacha budżetowa


16-24.11 Kurs: Zarządca nieruchomości