Kurs zarządców nieruchomości - II stopień od 4.04


Kalendarium szkoleń


SZKOLENIA

Logowanie do Akademii


Nowe Śląskie Forum dot. współpracy JST z NGO


Wszystkie aktualności


Konferencja 6.03.2017


Forum Współpracy z NGO w JST


Forum Sekretarzy


SZKOLENIA

Forum Prawników


Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Aktualności


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Oświaty Samorządowej


Szkolenia zamknięte


Forum Pracowników Kadr


Służebności przesyłu w praktyce organów administracji 06.03


Konkurencyjne ponoszenie wydatków w projektach UE 07.03


SZKOLENIA

Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie 03.03


Kontrola wewnętrzna w JST 01.03


Lider Edukacji Samorządowej


02.03 Zasady rachunkowości w instytucjach kulturu


06.03 Zamówienia publiczne w 2017 r.


SZKOLENIA

01.03 KPA dla pracowników przygotowujących decyzje


Wynajem sal we Wrocławiu


Kurs zarządców nieruchomości II stopień od 04.04


Faktura VAT w 2017 r. warsztaty 08.03


SZKOLENIA

Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe 03.03


Autoprezentacja, wystąpienia publiczne 22.03


Konsolidacja VAT


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


08.03 Promocja urzędu i usług w Internecie


06.03 Racjonalne gospodarowanie nieruchomościami


SZKOLENIA

03.03 Zdrowie publiczne finansowanie i sprawozdawczość


03.03 Kontrola wewnętrzna w JST