Tryb i zasady dokumentowania funkcjonowania szkoły


Kalendarium


SZKOLENIA

Prawo pracy po zmianach w 2015 roku


Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla samorządów i NGO


Zapraszamy


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Konferencja dot. funduszy unijnych 2007-2013 i 2014-2020


Szkolenia dla rad pedagogicznych


SZKOLENIA

Kurs: specjalista ds. kadrowych


Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach


Szkolenia dla rad pedagogicznych


Wspólny projekt z Miastem Wrocław


SZKOLENIA

Prawo zamówień publicznych w 2015 r.


Wynajem sal we Wrocławiu


Zmiany podatku VAT w 2015 roku


Kurs: Profesjonalny pracownik zakładu żywienia zbiorowego


Punkt Konsultacyjny


SZKOLENIA

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA