23.07 Katowice - Inwentaryzacja w JST


Kalendarium


SZKOLENIA

1.07 Katowice - Prawo budowlane


2.07 Wrocław - Regulamin pracy


Zapraszamy


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej


Szkolenia dla rad pedagogicznych


SZKOLENIA

10.07 Pozyskiwanie środków unijnych


14.07 Zamówienia publiczne


Lider Edukacji Samorządowej


14.07 Prawo budowlane


27.07 Zamówienia publiczne


SZKOLENIA

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów


Wynajem sal we Wrocławiu


Kontrole podatkowe i skarbowe


28.07 Środki unijne na innowacje


Audyt dotacyjny


SZKOLENIA

Punkt Konsultacyjny


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Audyt oświaty w gminie


SZKOLENIA

Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta