Kongres Forów Sekretarzy


Kalendarium


SZKOLENIA

2016


500+


19.05 Promocja


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


30.05-8.06 Kurs specjalista ds. kadrowych


Szkolenia dla rad pedagogicznych


SZKOLENIA

30.05 Kształtowanie ustroju rolnego


23.05 VAT od podstaw


Lider Edukacji Samorządowej


30.05 Naliczanie dotacji dla szkół i placówek niesamorządowy


30.05 Jak optymalnie księgować wydatki związane ze specjalną


SZKOLENIA

30.05 Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki


Wynajem sal we Wrocławiu


Stosunek pracy - nauczyciel


24.05 Nowe spojrzenie na windykację we wspólnocie


25.05 Umowy zlecenia i umowy o dzieło


SZKOLENIA

Audyt dotacyjny


30.05 Ochrona danych osobowych w praktyce


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


30.05 Bilans skonsolidowany


31.05 Rozliczanie programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych


SZKOLENIA

2.06 Profesjonalna obsługa klienta


24.05 - Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego