Uwaga !


Kalendarium


SZKOLENIA

Zaproszenie na konferencję


Uwaga !


Zapraszamy


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Konferencja dot. funduszy unijnych 2007-2013 i 2014-2020


Szkolenia dla rad pedagogicznych


SZKOLENIA

Kurs: Specjalista ds. zamówień publicznych


Spłata zobowiązań za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Lider Edukacji Samorządowej


Zaproszenie na konferencję 13.V.2015


Odpracowanie zaległości czynszowych


SZKOLENIA

Zaproszenie na konferencję 30.V.2015


Wynajem sal we Wrocławiu


Kontrole podatkowe i skarbowe


Delegowanie i egzekwowanie zadań


Audyt dotacyjny


SZKOLENIA

Punkt Konsultacyjny


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Audyt oświaty w gminie


SZKOLENIA

Lokalny Program Rewitalizacji