Podsumowanie


Kalendarium


SZKOLENIA

20-21.07 Nowelizacja PZP


GALERIA ZDJĘĆ


Raport


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


20-21.07 Nowelizacja ustawy PZP


8.07 Konsolidacja VAT


SZKOLENIA

KURS: kancelaryjno - archiwalny


4.07 Rozliczanie projektów


Lider Edukacji Samorządowej


1.07 Księgowość i sprawozdawczość 500+


05.07 Sprawozdawczość JST


SZKOLENIA

01.07 Ochrona zwierząt w gminie


Wynajem sal we Wrocławiu


28.06 Korekty dokumentacji płacowych


19-20.07 MS Excel


SZKOLENIA

Audyt dotacyjny


14.07 Umowy terminowe


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


07.07 Rozliczanie delegacji służbowych


04.07 Księgowość i sprawozdawczość programu 500+


SZKOLENIA

28.06 Obsługa finansowo-księgowa


28.06 Ocena okresowa