Kurs specjalista ds. funduszy UE 05-07.10 - Katowice


Kalendarium


SZKOLENIA

Wynajem sal szkoleniowych we Wrocławiu


Za nami Kongres Sekretarzy


Zapraszamy


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej


Szkolenia dla rad pedagogicznych


SZKOLENIA

8-12.10 Kurs: Specjalista ds. współpracy z NGO


16.10-3.11 Kurs: Rachunkowość budżetowa "Krok po kroku"


Lider Edukacji Samorządowej


28-30.10 Kurs: Jesienne warsztaty obsługi klienta


19-22.10 Kurs: Specjalista ds. kadrowych w JST


SZKOLENIA

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów


Wynajem sal we Wrocławiu


Dotacje dla klubów sportowych


12.10 Profesjonalna obsługa pacjenta


Audyt dotacyjny


SZKOLENIA

Punkt Konsultacyjny


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Audyt oświaty w gminie


SZKOLENIA

Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


Kurs kancelaryjno-archiwalny


23.10 Samorządowe Centra Usług Wspólnych


SZKOLENIA

27.10 Ordynacja podatkowa dla gminy - zmiany od 1 stycznia


28.10 Jak zoptymalizować wydatki na zadania oświatowe?