Kurs: specjalista ds. środków trwałych w jst od 14.12


Kalendarium szkoleń


SZKOLENIA

Logowanie do Akademii


Ośrodek Pańki - co dalej?


Wynajem sal


Wszystkie aktualności


Forum Sekretarzy


Forum Prawników


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Aktualności


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Oświaty Samorządowej


Szkolenia zamknięte


Prawidłowy przebieg postępowania przetargowego 21.12


Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy 19.12


SZKOLENIA

Warsztat tworzenia wniosków w ramach rpo 16.12


Kurs: specjalista ds. środków trwałych w jst 14.12 - 16.12


Lider Edukacji Samorządowej


16.12 Ochrona zabytków


20.12 Nadzór nad działalnością organów JST


SZKOLENIA

15.12 System informacji oświatowej


Wynajem sal we Wrocławiu


Fundusze unijne w nowej perspektywie 19.12


Podatek dochodowy od osób fizycznych 13.12


SZKOLENIA

Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017 roku 11.01


Sprawne zarządzanie zespołem 8.12


Konsolidacja VAT


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


20.12 Organizacja szkół i przedszkoli


14.12 System informacji oświatowej


SZKOLENIA

16.12 Egzekucja administracyjna po 8 września 2016 r.


13.12 Podziały i scalenia nieruchomości