Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Slajd 1
Podnosimy kwalifikacje pracowników administracji publicznej
dowiedz się więcej

Aktualności

28.03.2017
II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY - Kraków, 29-30 maja 2017 r.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski organizuje w Krakowie w dniach 29 – 30 maja 2017 r. II Krajowy Kongres Sekretarzy. Gospodarzem Kongresu jest Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia działalności. Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych. W zamyśle organizatorów doroczny Kongres ma być także miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządu lokalnego.
czytaj więcej
Badanie warunków życia w Czeladzi

W Kopalni Kultury w dzielnicy Czeladzi Piaski, 22 lutego 2017 r. dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL, zaprezentował mieszkańcom miasta, przedstawicielom jednostek miejskich i radnym wyniki przeprowadzonego przez nasz Ośrodek badania warunków życia i jakości usług publicznych. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych Czeladzi w listopadzie i grudniu 2016 r.

czytaj więcej
III edycja Akademii Przywództwa
„Akademia Przywództwa” to program rozwoju kompetencji liderskich skierowany do starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Jest to program Rady Europy (Centre of Expertise for Local Government Reform) i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, adresowany do liderów lokalnych, którzy pragną doskonalić swoje kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności.
Akademia jest propozycją nowego spojrzenia na dobre rządzenie na poziomie lokalnym w Polsce, w oparciu o doświadczenia wspólnoty krajów należących do Rady Europy.
 
czytaj więcej
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej dostosowała ofertę szkoleń pod instrument finansowania doskonalenia pracowników jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki pochodzące z Funduszu Pracy stwarzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wysokości 80%.

czytaj więcej
Konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego - ograniczenia, możliwości, rekomendacje”

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Ministerstwo Rozwoju konferencję "Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego - ograniczenia, możliwości, rekomendacje", która odbędzie się 6 marca 2017 roku w Sali Kinowej im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 w Warszawie.
Konferencja ma na celu prezentację wyników analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Badania były prowadzone przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej przy współpracy Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej
zobacz wszystkie