Zmiany podatku VAT w 2015 roku


Kalendarium


SZKOLENIA

Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia


Jubileusz 25-lecia FRDL pod patronatem Prezydenta RP


Złota Odznaka dla Ośrodka


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Konferencja dot. funduszy unijnych 2007-2013 i 2014-2020


Szkolenia dla rad pedagogicznych


SZKOLENIA

Nietypowe przypadki w prawie pracy - prawo pracy 2015


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - warsztaty


Szkolenia dla rad pedagogicznych


Wspólny projekt z Miastem Wrocław


SZKOLENIA

Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami


Wynajem sal we Wrocławiu


Zmiany podatku VAT w 2015 roku


Kurs: Profesjonalny pracownik zakładu żywienia zbiorowego


Punkt Konsultacyjny


SZKOLENIA

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA