23.05 Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny


Kalendarium


SZKOLENIA

2016


Kongres Forów Sekretarzy


19.05 Promocja


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


16.05-18.05 Kurs specjalista ds. podatkowych


Szkolenia dla rad pedagogicznych


SZKOLENIA

11.05 Zakres zadań komisji przetargowej


23.05 VAT od podstaw


Lider Edukacji Samorządowej


13.05 Obowiązki gminy w zakresie ochrony zabytków


17.05 ABC VAT dla początkujących


SZKOLENIA

11.05 Pomoc de minimis


Wynajem sal we Wrocławiu


Zdrowie publiczne


24.05 Nowe spojrzenie na windykację we wspólnocie


11.05 Umowy zlecenia i umowy o dzieło


SZKOLENIA

Audyt dotacyjny


26.04 Techniki prezentacji


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


11-12.05 Redagowanie tekstów kancelaryjno-archiwalnych


11.05 Rozliczanie programu 500+


SZKOLENIA

18-20.05 Kurs: Specjalista ds. środków trwałych


10.05 Zdrowie publiczne - finansowanie i sprawozdawczość