Zapraszamy na bezpłatne seminarium


2-dniowe warsztaty - Dotacje dla organizacji pozarządowych


SZKOLENIA

ŚFPK: Problemy kadrowe związane ze zmianą kadencji


Jubileusz 25-lecia FRDL pod patronatem Prezydenta RP


Złota Odznaka dla Ośrodka


Czas pracy i wynagrodzenia


Wszystkie aktualności


Kalendarium


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


ŚFPK: Problemy kadrowe związane ze zmianą kadencji


Dostęp do informacji publicznej


SZKOLENIA

Zmiany w przepisach ustawy PZP


Subwencja oświatowa w budżecie JST


Ewidencja księgowa w jednostce budżetowej


Wspólny projekt z Miastem Wrocław


SZKOLENIA

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowy


Wynajem sal we Wrocławiu


Rachunkowość stowarzyszeń i fundacji


Skuteczna i profesjonalna sprzedaż nieruchomości - Wrocław


Sprawozdanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej


SZKOLENIA

Katowice


Kasy fiskalne z uwzględnieniem najnowyszch zmian


Autentyczność znaków pieniężnych


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA