Kompleksowo o VAT w budżecie w 2015 r.


Kalendarium


SZKOLENIA

Zaproszenie na konferencję


Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla samorządów i NGO


Zapraszamy


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Konferencja dot. funduszy unijnych 2007-2013 i 2014-2020


Szkolenia dla rad pedagogicznych


SZKOLENIA

Kurs: Specjalista ds. zamówień publicznych


Zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku


Zaproszenie na konferencję 13.V.2015


Odpracowanie zaległości czynszowych


SZKOLENIA

Zaproszenie na konferencję 30.V.2015


Wynajem sal we Wrocławiu


Kompleksowo o VAT w budżecie


Kurs: Profesjonalny pracownik zakładu żywienia zbiorowego


Audyt dotacyjny


SZKOLENIA

Punkt Konsultacyjny


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA