Jubileusz 25-lecia FRDL pod patronatem Prezydenta RP


Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem


SZKOLENIA

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Konkurs Filmowy


Złota Odznaka dla Ośrodka


Praktyczne aspekty przetargów nieruchomości samorządu i SP


Wszystkie aktualności


Kalendarium


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Specyfika VAT w JST zmiany w 2014 roku


Ochrona danych osobowych


SZKOLENIA

Finansowanie reformy podręcznikowej


Zamówienia publiczne w oświacie


Finansowanie reformy podręcznikowej przez gminę


Wspólny projekt z Miastem Wrocław


SZKOLENIA

Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych


Wynajem sal we Wrocławiu


Rachunkowość instytucji kultury


Bezpieczeństwo i higiena dla placówek ochrony zdrowia


Choroby zawodowe i wypadki przy pracy - zmiany w przepisach


SZKOLENIA

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA