Zaproszenie do udziału w projekcie „Internet do usług! Pozna


Kalendarium


SZKOLENIA

Konferencja


14.12 Katowice: Przekazywanie i rozliczanie dotacji


Zapraszamy


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


7.12 - 17.12 Kurs: Służba Przygotowawcza


Szkolenia dla rad pedagogicznych


SZKOLENIA

23.11 - 02.12 Kurs: Kancelaryjno - Archiwalny


9.11 Dochody skarbu państwa


Lider Edukacji Samorządowej


04.11 Żłobki i inne formy opieki nad dziećmi do lat 3


9.11-18.11 Wrocław Kurs Kancelaryjno - Archiwalny


SZKOLENIA

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów


Wynajem sal we Wrocławiu


Prawo pracy w 2015 r.


19.11 Katowice Skuteczna windykacja należności czynszowych


Audyt dotacyjny


SZKOLENIA

Punkt Konsultacyjny


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Audyt oświaty w gminie


SZKOLENIA

Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


4.11- 6.11 Poznań Kurs Specjalista ds. środków trwałych


5.11 Niektóre aspekty ustalania linii brzegu


SZKOLENIA

4-6.11 Kurs: Specjalista ds. środków trwałych w JST


13.11 Żłobki i inne formy opieki nad dziećmi do lat 3