Rekrutacja trwa


Kalendarium szkoleń


SZKOLENIA

20-21.07 Nowelizacja PZP-11.07 Prezydent RP podpisał Ustawę!


Galeria zdjęć


Raport


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


25.08 Inwentaryzacja


22.08 Przekazywanie i rozliczanie dotacji


SZKOLENIA

KURS: kancelaryjno - archiwalny


19.07 Pomoc publiczna


Lider Edukacji Samorządowej


02-03.08 ABI i ochrona danych osobowych


01.08 Bonifikata w gospodarce nieruchomościami


SZKOLENIA

08.08 Wywiad środowiskowy


Wynajem sal we Wrocławiu


25.08 Prawo pracy


19-20.07 MS Excel


SZKOLENIA

Audyt dotacyjny


29-30.08 Kwalifikowalność w projektach EFS


Konsolidacja VAT


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


11.08 Egzekucja adinistracyjna po 8.09.2016 r.


10.08 Nadzwyczajne środki zaskarżenia w KPA


SZKOLENIA

18.08 Środki trwałe


05.08 Ponowne wykorzystanie informacji


Gmina rozlicza VAT


VAT dla szkół


SZKOLENIA