Jubileusz 25-lecia FRDL pod patronatem Prezydenta RP


Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem


SZKOLENIA

Zapraszamy na bezpłatną konferencję oświatową we Wrocławiu


Konkurs Filmowy


Złota Odznaka dla Ośrodka


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Wszystkie aktualności


Kalendarium


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Gospodarka kasowa w praktyce JST


Dostęp do informacji publicznej


SZKOLENIA

Zmiany w przepisach ustawy PZP


Subwencja oświatowa w budżecie JST


Ewidencja księgowa w jednostce budżetowej


Wspólny projekt z Miastem Wrocław


SZKOLENIA

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowy


Wynajem sal we Wrocławiu


Rachunkowość stowarzyszeń i fundacji


Skuteczna i profesjonalna sprzedaż nieruchomości - Wrocław


Sprawozdanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej


SZKOLENIA

Katowice


Kasy fiskalne z uwzględnieniem najnowyszch zmian


Autentyczność znaków pieniężnych


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Polityka personalna w administracji publicznej


Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej


SZKOLENIA