Kurs: Specjalista ds. kadrowych w JST od 20.09


Kalendarium szkoleń


SZKOLENIA

10% zniżki do 31.08


26.08 Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych


Raport


Wszystkie aktualności


Forum Oświaty Samorządowej


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Forum Prawników


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


7-9.09 Specjalistyczne warsztaty w zakresie podatku Vat


Kurs: Służba przygotowawcza


SZKOLENIA

16,09 Brakowanie dokumentacji- warsztaty


13.09 Zamówienia publiczne w ramach EFRR, EFS i FS


Lider Edukacji Samorządowej


5.09 Nowelizacja ustawy PZP


25.08 Prawo Pracy


SZKOLENIA

25.08 Egzekucja administracyjna


Wynajem sal we Wrocławiu


14.09 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


05-06.09 Realizacja i rozliczanie projektów EFS


SZKOLENIA

Audyt dotacyjny


29-30.08 Kwalifikowalność w projektach EFS


Konsolidacja VAT


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


2.09 Dochody i wydatki jednostki budżetowej


2.09 Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej


SZKOLENIA

19-20.09 Radzenie sobie ze stresem


26.08 Regulowanie stanu prawnego nieruchomości


Gmina rozlicza VAT


VAT dla szkół


SZKOLENIA