Zamówienia publiczne do 30.000 Euro - 6.10 Katowice


Kalendarium szkoleń


SZKOLENIA

Logowanie do Akademii


29.09 Potrącenia z wynagrodzeń po nowelizacji


Wynajem sal


Wszystkie aktualności


Forum Sekretarzy


Forum Prawników


SZKOLENIA

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Profilaktyki Uzależnień


Aktualności


Forum Pracowników Kadr


Forum Pomocy Społecznej


Kalendarium


Śląskie Forum Przewodniczących Rad


Forum Oświaty Samorządowej


Szkolenia zamknięte


11.10 Uchwały podatkowe


Kurs: Nowe zasady rozliczania projektów UE


SZKOLENIA

6.10 Zamówienia do 30 tys euro


Kurs Kancelaryjno - Archiwalny


Lider Edukacji Samorządowej


30.09 Potrącenia z wynagrodzeń po nowelizacji


28.09 Organizacja samorządowego Centrum Usług Wspólnych


SZKOLENIA

28.09 Analiza i ocena operatu szacunkowego


Wynajem sal we Wrocławiu


11-19.10 Kurs: Zarządca nieruchomości


7.10 Lista płac


SZKOLENIA

Audyt dotacyjny


4.10 Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa


Konsolidacja VAT


Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


SZKOLENIA

Audyt zlecania zadań publicznych


Lokalny Program Rewitalizacji


Badanie jakości obsługi klienta


Audyt oświaty w gminie


26.09 Organizacja samorządowego Centrum Usług Wspólnych


26-28.09 Kurs: Specjalista w zakresie VAT


SZKOLENIA

19-20.09 Radzenie sobie ze stresem


29.09 Ocena okresowa pracowników